"Herregårdenes Dag" - Dato og program for 2020 kommer snart

Herregårdenes glemte kulturarv


I Danmark ligger over 700 herregårde spredt
som et fintmasket net udover landskabet. Landskabet er et herregårdslandskab formet af og med godserne, der gennem århundreder
har været den væsentligste drivkraft på landet.

De store gamle hovedbygninger ligger stadig i dag i landskabet som vidnesbyrd om godsernes enorme betydning – blandt andet som de største arbejdspladser i landområderne.

Men herregårdenes rolle og kulturarv er på mange måder glemt i dag. De fleste har nok set deres lokale slot eller herregård udefra, men kender ikke stedet, historien og betydningen, som godserne har haft gennem århundreder. Herregårdene udgør en vigtig del af vores fælles historie, som har været afgørende for både natur og kultur i ethvert lokalsamfund.

Målsætningen med Herregårdenes Dag er én dag om året at åbne herregårde og herregårdslandskaber over hele landet for et bredt publikum og dermed skabe en fornyet bevidsthed om herregårdenes glemte kulturarv.
Dato for 2020 kommer snart