Kammerherrens Oldtidssamling

Renæssancemennesket, kammerherre Niels Frederik Bernhard Sehested, som boede på Broholm Slot 1839-82, havde en livslang interesse for oldsager, men først i sin alderdom fik han tid til at gøre noget ved det. Så gik det til gengæld også hurtigt, og der blev "higet og søgt" på livet løs.
Resultatet af N.F.B. Sehesteds sene, arkæologiske ildhu kan ses i den 3-fløjede museumsbygning som han efter egne tegninger lod opføre ved den sydlige voldgrav i 1878 som Danmarks første museumsbygning bygget til formålet. Den rummer over 60.000 stykker flint fra Stenalderen, sirligt arrangeret efter type og tidsperiode på skråhylder fra gulv til loft.
Den særprægede, 3-fløjede museumsbygning med ovenlys og vældige gavlvinduer er den ideelle ramme om kammerherrens oldtidssamling på 60.000 flinteredskaber og andre fund. Den særprægede, 3-fløjede museumsbygning med ovenlys og vældige gavlvinduer er den ideelle ramme om kammerherrens oldtidssamling på 60.000 flinteredskaber og andre fund.
Da Kammerherren døde i 1882, døde de arkæologiske aktiviteter på Broholm Slot med ham. I 1938 købte Fyns Stiftsmuseum alle Broholm-museets Bronze- og Jernalderfund, mens Stenaldersamlingen sov Tornerosesøvn indtil Birgitte Sehested Grice i 1999 på betingelse af at museet skulle forblive på Broholm overdrog bygning og samlinger til Svendborg Museum, som nu har ansvaret for denne rige, lokale kulturarvs bevaring og for at gøre den tilgængelig for interesserede grupper.