Broholm Slots historie - kort fortalt

Når man fra trappetårnet, som forbinder alle stokværk, træder ind i hallen og bydes velkommen af ingen ringere end Fjerde Christian, er stemningen straks sat.Når man fra trappetårnet, som forbinder alle stokværk, træder ind i hallen og bydes velkommen af ingen ringere end Fjerde Christian, er stemningen straks sat.Broholms historie kendes med sikkerhed fra 1326, da Esbern Snares oldebarn, Absalon Johnsen af Ulfeldt slægten, blev herre på Broholm Slot. Hans efterkommere beholdt den indtil 1473. Efter adskillige generationer af Ulfeldt-slægten havde beboet borgen, bl.a. under Grevens Fejde, også kaldet Danmarks sidste borgerkrig (1533-36), hvor mange gamle borge blev jævnet med jorden, men hvor Broholm takket være sine brede voldgrave går ram forbi, køber Otte Skeel slottet i 1641.

Det er den eneste gang Broholm er blevet handlet, og med ham ender Broholms middelalderæra. Han nedriver den brøstfældige borg og opfører den nuværende hovedbygning som en af landets sidste sengotiske bygninger, dog med stærke renæssancetræk i from af trappetårn og symmetrisk vinduesplacering.

I 1730 kommer slægten Sehested til gennem Niels Sehesteds giftermål med Elisabeth Skeel, og den er her endnu... på 13. generation.

Ejere af Broholm

Ejerne til det Broholm Slot, vi kender i dag. Det Broholm som Otte Skeel og Ide Lunge lod opføre efter nedrivningen af den gamle middelalderborg, som kunne føres tilbage til 1300-tallet og gennem mange år var i slægten Ulfeldts eje.
(1326-1356) Absalon Jonsen Ulfeldt
(1356-1443) Slægten Ulfeldt
(1443-1473) Maren Ulfeldt
(1473-1502) Johan Fikkesen
(1502-1536) Ellen Ulfeldt gift (1) Fikkesen (2) von Mehlen
(1536-1556) Axel Fikkesen
(1556-1576) Palle von Mehlen
(1576-1609) Hans von Mehlen
(1609-1611) Emerentze von Baden gift (1) von Mehlen (2) Brockenhuus
(1611-1641) Claus Brockenhuus
(1641-1644) Otte Skeel
(1644-1650) Ida Lunge gift Skeel
(1650-1670) Jørgen Skeel
(1670-1690) Jørgen Skeel
(1690-1710) Albert Skeel
(1710-1730) Mogens Skeel
(1730) Elisabeth Skeel gift (1) Sehested (2) Wessel
(1730-1745) Niels Sehested
(1745-1747) Elisabeth Skeel gift (1) Sehested (2) Wessel
(1747-1752) Caspar von Wessel
(1752-1799) Anders Sehested
(1799-1803) Niels Sehested
(1803-1811) Wibeke Marie von Pultz gift Sehested
(1811-1819) Anders Sehested
(1819-1839) Edel Marie Kjær gift Sehested
(1839-1882) Niels Frederik Bernhard Sehested
(1882-1894) Charlotte Christine Linde gift Sehested
(1894-1924) Hannibal Sehested
(1924-1977) Jørgen Sehested
(1977-2000) Birgitte Sehested gift Grice
(2000-2005) Anders Sehested / Birgitte Sehested gift Grice
(2005-2017) Anders Sehested / Anne Grice gift Lütken
(2017-) Anders Sehested