H.C. Andersen & Broholm Slot

Uddrag fra historiker Jens Jørgensens bog om H.C. Andersen. Bogen gav anledning til den største litterære fejde i dette århundrede og skabte fornyet opmærksomhed omkring Andersen og hans eventyr.

Der er træk i H.C. Andersens erindringer, der kan pege på Broholm Slot som fødested.
Som tidligere nævnt tilbragte H.C. Andersen en længere periode af sit liv på Broholm - uden at nævne det med et ord i "Mit Livs Eventyr".
Fruen på Broholm Slot hed i 1812 Edele Marie Sehested. Hun var degnedatter fra Marslev - netop fra det hjem, hvor Anne Marie Andersdatter tjente i flere år.
Som jeg tidligere har påvist, er der beviseligt en forbindelse, ovenikøbet et godt forhold, mellem H.C. Andersens mor og Edele Marie Sehested.
Desuden er der nær kontakt mellem slægten Ahlefeldt-Laurvig og slægten Sehested. Det er derfor absolut rimeligt, at familien fra det langelandske Tranekær lader datteren Elise føde sit barn på det fynske Broholm.
Og der er sammenhæng i, at barnet overlades til Broholms gode bekendte, vaskekonen Anne Marie Andersdatter.
Nogle mennesker har henvendt sig til mig i denne anledning. To af dem har direkte slægtsrelationer til kredsen på Broholm Slot.
Elise Ahlefeldt-Laurvigs navn nævnes ikke i deres beretninger. Til gengæld fortæller de meget præcist, at der ifølge mundtlig overlevering blev født en dreng på Broholm Slot i 1805, hvortil den senere kong Christian d. 8. var far.


*

Af Jens Jørgensen, forfatter til bl.a. H.C. Andersen - en sand myte, og H.C. Andersens "Erindringer"

H.C.Andersens & Ét Eventyrlige Slots-ophold
2 døgns forkælelse med Fynsk eventyr og gourmet på Broholm Slot

Se mere her