Jagter på Broholm Gods

Arealleje

Godset udlejer jagtarealer med dåvildt, råvildt, ænder, fasaner og andet småvildt.

Jagten er i øjeblikket udlejet til to konsortier, et konsortium til jorderne omkring hovedbygningen, og et konsortium til skovene ved Svendborg.

Hvis man er interesseret i at blive medlem af et jagtkonsortie på Broholm, skal man kontakte nedenstående jagtlejere:

Broholm/Skelmose:
Tage Johansen
Tlf: 27 41 91 44,
Email: tagebjarnejohansen@gmail.com


Brændeskov/Sortebjergvænge:
Benny Jacobsen
Tlf: 21 43 66 79
Email: henrietteogbenny@hotmail.com

Dagjagter

Broholm Slot tilbyder dagsjagt for ænder på dagene;
den 29. sep.- den 12. okt. - den 10 nov.- den 23. nov. - den 8. dec. - den 21. dec. 2019


Dagjagt tilbydes for indtil 10 personer ved slottets sø og lund omkring Broholm Slot og Lillesøen.

Program:
Kl. 9.00 Mødested ved reception/slotsgård. Morgenmad og indledning ved Jagtleder på Broholm Slot.
Kl. ca. 9.30 første placering og jagt på Broholm.
Kort vandring til anden placering og jagt ved Lillesøen
Kl. ca. 13.00 Parade i slotsgården
Kl. Ca. 13.30 Frokost på slottet og afslutning

Broholm Slot stiller med Jagtleder samt drivere og hunde.

Forventet afskydning er mellem 50 - 125 ænder
Forventet antal ænder i luften er ca. 200


Jagten er godt egnet som firmajagt kan købes samlet for kr. 20.000,- alt inklusiv for maksimalt 10 personer.

Nedlagte ænder afregnes kr. 40,- pr stk. Der gælder ingen 3 skudsregel.

Tilmelding for individuelle modtages gerne for kr. 2.000,- pr.person.Broholm Slot forbeholder sig retten til at aflyse jagt som ikke er fuldt besat.
Henvendelse til Jagtleder Tage tlf. 27419144