Jagter på Broholm Gods

Arealleje

Godset udlejer jagtarealer med dåvildt, råvildt, ænder, fasaner og andet småvildt.

Jagten er i øjeblikket udlejet til to konsortier, et konsortium til jorderne omkring hovedbygningen, og et konsortium til skoven ved Svendborg.

Hvis man er interesseret i at blive medlem af et jagtkonsortie på Broholm, skal man kontakte nedenstående jagtlejere:

Broholm:
Tage Johansen
Tlf: 27 41 91 44,
Email: tagebjarnejohansen@gmail.com

Brændeskov:
Benny Jacobsen
Tlf: 21 43 66 79
Email: henrietteogbenny@hotmail.com

Dagjagter

Dagjagt tilbydes for op til 12 personer ved borgsøen omkring Broholm og Lillesøen.

Program:
Kl. 9.00 Mødested ved reception/borggård. Morgenmad og indledning ved jagtlejer på Broholm
Kl. ca. 9.30 første placering og jagt på Broholm
Kort vandring til anden placering og jagt ved Lillesøen
Kl. ca. 13.00 Parade i borggården
Kl. Ca. 13.30 Frokost på slottet og afslutning

Broholm står for klappere og hundefolk.

Forventet afskydning op til 100 ænder

Jagten er godt egnet som firmajagt kan købes samlet for kr. 20.000,- alt inklusiv for maksimalt 10 personer.

Nedlagte ænder afregnes kr. 50,- pr stk. Der gælder ingen 3 skudsregel.

Tilmelding for individuelle modtages gerne for kr. 2.000,- pr.person.Broholm forbeholder sig retten til at aflyse jagt som ikke er fuldt besat.
Henvendelse til jagtlejer Tage Johansen tlf. 27 41 91 44